بخارشو کرشر KARCHER 

بخارشو کرشر KARCHER

دستگاه های بخارشور کرشر در تميز كنندگی و ضدعفونی كردن از مواد شوينده و شيميايی آلاينده طبيعت استفاده نمی كنند و صرفا متكی به دما و فشار بخار آب می باشند.

جــستجو براساس :

موجود بودن
سازنده
وضعیت